โลก

รัสเซียเปิดการเดินทางทางอากาศอีกครั้งกับอินเดียฟินแลนด์เวียดนามและกาตาร์ | รัสเซียยกเลิกการห้ามเที่ยวบินไปยัง 4 ประเทศรวมถึงอินเดียโดยเที่ยวบินจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม

รัสเซีย

รัสเซีย (Russia) ได้ตัดสินใจที่จะให้บริการเที่ยวบินต่อไปยังอินเดียฟินแลนด์เวียดนามและกาตาร์ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Covid-19

ภาพสัญลักษณ์

Back to top button