สุขภาพ

ระดับความเครียดที่เพิ่มขึ้นในเยาวชนในการวิจัย coronavirus เปิดเผยข่าวสุขภาพ ngmp | ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นในโลกเนื่องจากการแพร่ระบาดของโคโรนา คนในกลุ่มอายุนี้ได้รับผลกระทบมากที่สุด

ความเครียด

ตามรายงานขององค์การอนามัยโลก เพื่อหลีกเลี่ยงความเครียดในช่วงเวลาที่โคโรนาแพร่ระบาด ให้รักษากิจวัตรประจำวันของคุณให้เหมือนเดิมทุกวัน ตั้งเวลาตื่นนอนตอนเช้า

ไฟล์รูปภาพ.

Back to top button