วิทยาศาสตร์

Raining Plastic ใน US Microplastic Pollution Science ข่าวล่าสุด | ไมโครพลาสติก: ฝนพลาสติกในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่กระจายของสิ่งสกปรก

สหรัฐ

Raining Plastic ในสหรัฐอเมริกา: ฝนกำลังตกในอเมริกา เรากำลังพูดเช่นนี้เพราะไมโครพลาสติก 1,100 ตันมีให้เห็นอยู่ทั่วไปบนท้องฟ้า ปัญหาของไมโครพลาสติกนับวันจะเพิ่มมากขึ้น

ฝนพลาสติกในอเมริกา | เอื้อเฟื้อภาพ: Reuters

Back to top button