สุขภาพ

คนที่หายจาก covid มีภูมิคุ้มกันฝูงอยู่ได้เกิน 1 ปี ผลวิจัยเผย samp | ภูมิคุ้มกันคงอยู่ 1 ปี หลังโควิดรับวัคซีนได้อัศจรรย์

ต่อไป
ข่าว

นมอัลมอนด์: นมอัลมอนด์มีประโยชน์มากสำหรับคนเหล่านี้ ผู้เชี่ยวชาญบอกถึงประโยชน์ที่น่าอัศจรรย์

Back to top button