โลก

รัฐมนตรีต่างประเทศของปากีสถานกล่าวว่าอินเดียกำลังนำนิวเคลียร์คุกคามมหาสมุทรอินเดีย | อินเดียเพิ่มกำลังในมหาสมุทรอินเดียเพื่อรับมือกับจีน ปากีสถานกลัวร้อง ‘เสถียรภาพในภูมิภาค’

ต่อไป
ข่าว

กับจีนที่จะอยู่เป็นเวลา 30 วันก่อนการหย่าร้างผู้คนโกรธกล่าวว่า ‘เราไม่สามารถแยกจากเจตจำนง’

Back to top button