โลก

ปากีสถานส่งเครื่องบินพิเศษไปจีนเพื่อรับวัคซีนโควิด -19 ชุดแรก | PAK จะส่งเครื่องบินพิเศษเพื่อจัดส่งวัคซีนโควิด -19 จากประเทศจีนเป็นครั้งแรก

ต่อไป
ข่าว

จีนยกย่องข้อเสนอแนะของ Jaishankar เกี่ยวกับข้อพิพาทชายแดนโดยกล่าวเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ

Back to top button