โลก

ปากีสถานออกคำแนะนำการเดินทางใหม่ผู้เดินทางประเภท A จะไม่ต้องแสดง Corona Negative Report | ปากีสถานเปลี่ยนกฎผู้เดินทางในประเทศเหล่านี้จะไม่ต้องแสดง Corona Negative Report

ปากีสถาน

สำนักงานการบินพลเรือน (CAA) ของปากีสถานเมื่อวันศุกร์ได้แบ่งผู้เดินทางระหว่างประเทศออกเป็นสองประเภทในคำแนะนำใหม่และผ่อนปรนกฎการเดินทางตามประเภท

Back to top button