โลก

เนปาลออกใบอนุญาตไกด์ปีนเขาเป็นครั้งแรก |

เนปาล

ไกด์ปีนเขาไม่เคยได้รับใบอนุญาตมาก่อน เมื่อได้รับใบอนุญาตไกด์จะช่วยนักปีนเขาในการปีนภูเขาของประเทศ

Back to top button