สุขภาพ

ข่าวการงาน: ผู้ป่วยโรคโคโรนาจะได้รับการรักษาทางโทรศัพท์นั่งอยู่ที่บ้านรัฐบาลเปิดเผยจำนวนแพทย์ดูรายชื่อ

ผู้ที่มีอาการโคโรนาเล็กน้อยสามารถขอความช่วยเหลือจากแพทย์เหล่านี้ …

Back to top button