วิทยาศาสตร์

ญี่ปุ่นกำลังสร้างดาวเทียมที่ทำจากไม้เพื่อไม่ให้มีเศษเล็กเศษน้อยขึ้นในอวกาศญี่ปุ่นกำลังเตรียมดาวเทียมที่ทำจากไม้ตอนนี้เศษซากจะไม่เติบโตในอวกาศ

ญี่ปุ่น

เพื่อแก้ปัญหานี้ญี่ปุ่นได้เริ่มดำเนินการกับดาวเทียมไม้

ดาวเทียมทำจากไม้ญี่ปุ่นพร้อมแล้ว

Back to top button