โลก

อินเดียจะเป็นสมาชิกชั่วคราวของ UNSC ในวันแรกของปีใหม่สร้างความตกใจให้กับจีน

อินเดียกำลังจะเข้าเป็นสมาชิกชั่วคราวของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ซึ่งเป็นเวทีระหว่างประเทศที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกเป็นครั้งที่แปด อินเดียจะเป็นสมาชิกชั่วคราวของคณะมนตรีความมั่นคงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

Back to top button