สุขภาพ

icmr อนุมัติ น้ำยาบ้วนปาก น้ำยาบ้วนปาก rt pcr ทดสอบ ตัวอย่างที่เป็นมิตรต่อผู้ป่วย เก็บตัวอย่างข่าวสุขภาพ | น้ำยาบ้วนปาก: วิธีใหม่ในการทดสอบ RT-PCR ได้รับการอนุมัติ จะไม่มีปัญหาในการให้ตัวอย่าง

#โควิด 19

น้ำยาบ้วนปาก RT-PCR: วิธีการใหม่ในการเก็บตัวอย่างสำหรับการทดสอบ RT-PCR ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลแล้ว ด้วยวิธีนี้ผู้คนจะได้รับอิสระจากความเจ็บปวดจากการทดสอบไม้กวาด

ภาพสัญลักษณ์

Back to top button