โลก

สุนทรพจน์ของฮิตเลอร์ขายทอดตลาดในมิวนิกแม้จะมีการคัดค้าน

เยอรมนี

แม้จะมีการคัดค้านจากกลุ่มชาวยิวการประมูลในมิวนิกประเทศเยอรมนีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้ขายสุนทรพจน์ที่เขียนด้วยลายมือของอดอล์ฟฮิตเลอร์ผู้นำเผด็จการนาซี

ไฟล์รูปภาพ

Back to top button