สุขภาพ

ระดับโอเมก้า 3 ในร่างกายที่สูงขึ้นช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเนื่องจากโควิด -19 | ผู้ที่มีโอเมก้า 3 ในปริมาณสูงช่วยลดความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากโควิด -19

ต่อไป
ข่าว

มีข้อเสียของ Giloy ที่เพิ่มภูมิคุ้มกันคนเหล่านี้ไม่ควรใช้

Back to top button