โลก

ข่าวภาวะโลกร้อน แม้ในเวลากลางคืน อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ถึง 6 เท่า; เปิดเผยในรายงาน

ผลกระทบของภาวะโลกร้อน: การศึกษาที่ตีพิมพ์ใน The Lancet Planetary Health เปิดเผยว่าความร้อนที่มากเกินไปในตอนกลางคืนสามารถรบกวนการทำงานปกติของร่างกายระหว่างการนอนหลับ และการนอนหลับน้อยลงสามารถทำลายภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ ซึ่งสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ โรคเรื้อรัง การอักเสบ และภาวะสุขภาพจิต

Back to top button