โลก

เกษตรกรประท้วงความรุนแรง: รัฐบาลสหรัฐฯให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ | เกษตรกรประท้วงความรุนแรง: รัฐบาลสหรัฐฯออกคำแนะนำให้เจ้าหน้าที่ในอินเดีย

ชาวนาประท้วง

เกษตรกรประท้วงความรุนแรง: เจ้าหน้าที่รัฐบาลอเมริกันได้รับคำแนะนำให้หลีกเลี่ยงการไปยังพื้นที่ดังกล่าว อยู่บ้านและขอให้ใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่ในระหว่างการสาธิตรอบ ๆ

ภาพ -pti

Back to top button