สุขภาพ

ผู้ป่วยโคโรนามีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจวายเพิ่มขึ้นหรือไม่? รู้ว่าควรคำนึงถึงอะไร

จากรายงานของ Oxford Journal พบว่าร้อยละ 50 ของผู้ที่ติดเชื้อโคโรนาอย่างหนักกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ

Back to top button