สุขภาพ

delhi aiims เริ่มการทดลองใช้ covaxin ครั้งเดียวในตัวอย่างเด็กอายุ 6 ถึง 12 ปี | Delhi AIIMS กำลังเริ่มทดลองใช้ Covaccine ในเด็กอายุ 6 ถึง 12 ปีตั้งแต่วันนี้

#โควิด 19

การทดลองวัคซีนโคโรนาสำหรับเด็กได้เริ่มขึ้นแล้วในอินเดีย ซึ่งคาดว่าจะให้ผลในเชิงบวก

ภาพสัญลักษณ์

Back to top button