โลก

Corona Vaccine Passport อาจเป็นเอกสารที่จำเป็นสำหรับ Foreign Trip International Tourism Updates

วัคซีนโคโรนา

Corona Vaccine Passport สามารถรวมอยู่ในเอกสารที่จำเป็นสำหรับทัวร์ต่างประเทศ ขณะเดินทางไปต่างประเทศด้วยหนังสือเดินทางวัคซีนสามารถยืนยันได้ว่าบุคคลที่เดินทางได้รับวัคซีนโคโรนา

ไฟล์รูปภาพ

Back to top button