โลก

Corona: พวกที่ต่อต้านหน้ากาก Bill Gates พูดแบบนี้กับพวกเขา

Bill Gates ผู้ร่วมก่อตั้ง Microsoft ได้โจมตีผู้ที่ประท้วงต่อต้านการสวมหน้ากาก

Back to top button