โลก

นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรกำลังพิจารณาการดำเนินการปิดกั้นเนื่องจาก COVID-19

นายกรัฐมนตรีบอริสจอห์นสันกำลังพิจารณาการออกจากประเทศเป็นเวลาหนึ่งเดือนเนื่องจากกรณีของโควิด -19 ในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น ตามรายงานที่อ้างถึงแหล่งข่าวของรัฐบาลอาจมีการประกาศในวันจันทร์

Back to top button