โลก

จีนต้องการให้เด็ก ๆ ทำตามที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพูด | จีนต้องการให้เด็ก ๆ มีความภักดีต่อ CPC กล่าวว่า ‘ทำในสิ่งที่สีจิ้นผิงบอก’

ปักกิ่ง: มีการเตรียมการเพื่อให้เด็ก ๆ ในประเทศจีน (จีน) เป็นผู้ศรัทธาของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง คณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) ได้ออกแนวทางเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงอุดมการณ์ภายใต้แคมเปญ ‘Chinese Young Pioneers’ ทั้งนี้ได้มีการสั่งให้ร้องเพลงสีจิ้นผิงในโรงเรียน แนวปฏิบัติระบุว่าเด็ก ๆ ควรรับรู้ถึงมุมมองของประธานาธิบดีและมีแรงจูงใจในการเดินตามเส้นทางของพวกเขา

อธิบายการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อ

ตามรายงานของสื่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนกล่าวว่ามีการจัดชั้นเรียนระหว่างเด็กทุกคนในโรงเรียนประถมศึกษาและเด็กในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีแรกเพื่อแสดงความคิดเห็นของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ควรจะทำ ชั้นเรียนเหล่านี้จะสอนให้ทำตามคำสั่งของจิ้นผิง เด็ก ๆ จะถูกสั่งให้ทำตามที่จิ้นผิงบอกเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม – ราหุลคานธีตั้งคำถามเกี่ยวกับงบประมาณด้านการป้องกันขณะนี้ Global Times เข้มงวดขึ้นในเรื่อง ‘การเพิ่มขึ้นเล็กน้อย’

พนักงาน CPC จะอ่านข้อความด้วย

หลังจากคำสั่งใหม่นี้ ‘Xi Thought’ จะเปิดสอนในโรงเรียนวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในประเทศจีน ไม่เพียงแค่นี้พนักงานของรัฐและ CPC จำนวน 9 ล้านคนจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย ที่สำคัญในประเทศจีนทุกคนตั้งแต่นักการทูตจนถึงเจ้าหน้าที่ถูกกดดันให้รวมแนวคิดของประธานาธิบดีไว้ในนโยบายของตน ในประเทศจีนได้รับการขนานนามว่า ‘Xi Thought’

นี่คือความตั้งใจของรัฐบาล

จริงๆแล้วรัฐบาลจีนต้องการให้เด็ก ๆ ภักดีต่อพรรคคอมมิวนิสต์ ดังนั้นตั้งแต่เริ่มต้นพวกเขาจะได้รับการบอกกล่าวว่าสิ่งที่จิ้นผิงกำลังทำนั้นถูกต้องและพวกเขาก็ควรรับใช้ประเทศด้วยการปฏิบัติตามหลักการของประธานาธิบดี นอกจากนี้ยังมีการกล่าวไว้ในเอกสารแนวทางว่าควรบอกเด็ก ๆ ว่าชีวิตที่มีความสุขในปัจจุบันมาจากการเป็นผู้นำที่ถูกต้องของพรรคและความเหนือกว่าของระบบสังคมนิยม

สื่อยกย่องการตัดสินใจ

People’s Daily สื่อของจีนได้แสดงความชอบธรรมต่อการตัดสินใจของรัฐบาล รายงานระบุว่าจุดประสงค์ของแนวทางของรัฐบาลคือการเสริมสร้างการสร้างความรู้และค่านิยมทางการเมือง หนังสือพิมพ์จีนอื่น ๆ ก็ชื่นชมการตัดสินใจของรัฐบาลเช่นกัน อย่างไรก็ตามไม่มีใครมีสิทธิที่จะพูดต่อต้านนโยบายของรัฐบาลในประเทศจีน ในสื่อก็เช่นกันมี แต่ข่าวมาทำให้รัฐบาลมีความสุข

Back to top button