วิทยาศาสตร์

จีนทำ ‘เพชรที่ซ้ำกัน’ ไว้ใช้ทำอาวุธได้ นักวิทยาศาสตร์จีน พัฒนาวัสดุแก้ว AM-III ซึ่งแข็งกว่าเพชรเพื่อใช้ในการผลิตอาวุธ

วัสดุกระจกแข็ง

ประเทศจีนได้พัฒนาวัสดุแก้วที่มีความแข็งเท่ากับเพชร ซึ่งเป็นวัสดุที่แข็งที่สุดในโลก เนื่องจากมีคุณสมบัติมากมายจึงสามารถใช้ในการผลิตอาวุธได้

(ไฟล์ภาพ)

Back to top button