โลก

ปากีสถานกลัวการผ่าตัดสามครั้งจากอินเดียกองทัพแจ้งเตือนสูง | ปากีสถานหวาดกลัวกองทัพอินเดียเท้าของอิมรานข่านสั่นสะท้าน

ต่อไป
ข่าว

รัฐบาลปากีสถานจะขายบ้านบรรพบุรุษของ Raj Kapoor และ Dilip Kumar ในราคาคงที่

Back to top button