โลก

อเมริกา: ผู้ดูแลสุขภาพและพนักงานแนวหน้าจำนวนมากปฏิเสธวัคซีนโควิด -19 | อเมริกา: คนงานแนวหน้าปฏิเสธที่จะรับวัคซีนโคโรนาตัวเลขนี้น่าตกใจ

วัคซีนโคโรนา

Covishield ของสถาบัน Serum ในอินเดียและ Covaxin (Covaxin) ของ Bharat Biotech ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินและรัฐบาลได้กล่าวว่าวัคซีนนี้จะมอบให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพและแนวหน้าก่อน

ภาพสัญลักษณ์

Back to top button