โลก

Amazon แสวงหาวัคซีน Corona สำหรับพนักงานจาก Jo Biden เพื่อเป็นการตอบแทน

Amazon

ด้วยการเปลี่ยนแปลงอำนาจในสหรัฐอเมริกา Amazon ได้ขอให้ประธานาธิบดีคนใหม่ Joe Biden ให้พนักงานฉีดวัคซีน Corona Vaccine

ไฟล์รูปภาพ

Back to top button