สุขภาพ

การศึกษาใหม่ชี้ให้เห็นว่ายาปฏิชีวนะใช้มากเกินไปสำหรับผู้ป่วยโควิด -19 | ยาปฏิชีวนะที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการรักษาผู้ป่วยโคโรนา: การศึกษา

ไวรัสโคโรน่า

ยาปฏิชีวนะใช้ได้ผลเฉพาะกับการติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรียไม่ใช่จากไวรัส อย่างไรก็ตามเรื่องนี้มีการใช้ยาปฏิชีวนะจำนวนมากในการรักษาผู้ป่วย Kovid-19 ข้อมูลนี้ได้รับการเปิดเผยในการศึกษาใหม่

การใช้ยาปฏิชีวนะในทางที่ผิด

Back to top button