สุขภาพ

การศึกษาใหม่ในประเทศไทยอ้างว่าสามารถรักษาศีรษะล้านได้แล้ว | ข่าวดี! การรักษานี้จะป้องกันไม่ให้ฮอร์โมนที่ทำให้ผมร่วงซึ่งพบได้สำหรับศีรษะล้าน

ต่อไป
ข่าว

Covid-19: แม้จะมีการฉีดวัคซีน 30% ของประชากรทั้งประเทศ แต่อิสราเอลไม่สามารถควบคุม Coronavirus ได้ด้วยเหตุนี้

Back to top button