โลก

เสาหินลึกลับโผล่ใกล้แหล่งมรดกโลก UNESCO ในตุรกี | ตุรกี: พบเสาลึกลับใกล้พื้นที่ UNESCO ผู้คนได้รับความหมายของข้อความที่เขียนไว้

เสาหินลึกลับ

มีการพบเสาหินใกล้แหล่งมรดกโลกที่ได้รับการคุ้มครองโดยองค์การยูเนสโกในตุรกี ทุกคนตกใจเมื่อเห็นสิ่งนี้ สิ่งพิเศษคือเป็นครั้งแรกที่ได้รับข้อความใด ๆ บนเสาหินนี้และเห็นว่าทำจากเหล็กแทนที่จะเป็นหิน

ภาพ: Reuters

Back to top button