โลก

ไม่กี่วันก่อนวันเลือกตั้งสหรัฐข้อมูลอันตรายรั่วไหลเกี่ยวกับฮันเตอร์ไบเดนลูกชายของโจไบเดน | ลูกชายกลายเป็นภัยคุกคามในคำกล่าวอ้างของโจไบเดนรู้วิธี

โจไบเดน

ฮันเตอร์ไบเดนเป็นที่รู้จักในเรื่องความประพฤติที่ไม่ดี แต่กิจกรรมบางอย่างของเขาได้ออกสู่สาธารณะซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นอันตรายในช่วงเวลานี้ก่อนการลงคะแนน

ฮันเตอร์ไบเดน (AFP)

Back to top button