โลก

คำตัดสินของศาลสูงลอนดอนปฏิเสธที่จะให้สถานะ ‘ชนกลุ่มน้อย’ แก่ชาวซิกข์ | คำตัดสินของศาลสูงลอนดอนปฏิเสธที่จะให้สถานะ ‘ชนกลุ่มน้อย’ แก่ชาวซิกข์

ลอนดอน

หากมีทั้งชาวอินเดียและชาวซิกข์ในส่วนชาติพันธุ์ชาวซิกข์จะสับสนว่าใครจะทำเครื่องหมายหรือว่าจะทำเครื่องหมายที่ทั้งสองหรือถ้าใครทำเครื่องหมายในช่องที่มีชาวซิกข์จากนั้นจะทำในช่องอินเดีย . ในสถานการณ์เช่นนี้คำตอบจะถูกแบ่งออกเพื่อไม่ให้คำนวณทั้งสองกลุ่มได้อย่างถูกต้อง

ไฟล์รูปภาพ

Back to top button