สุขภาพ

24 7 เริ่มฉีดวัคซีน Drive thru ในโรงพยาบาลชาร์ดาและมหาวิทยาลัย samp | ขับเคลื่อนด้วยวัคซีน 24X7 ที่โรงพยาบาลชาร์ดา ฉีดวัคซีน 400 วัคซีน

ข่าวสุขภาพ

การรณรงค์ฉีดวัคซีนเริ่มขึ้นในวงกว้างในโรงพยาบาลชาร์ดาเมื่อวันอาทิตย์ คนที่ทำงานอยู่จะได้ประโยชน์จากการฉีดวัคซีนตลอด 24 ชั่วโมง

Drive Thru ที่ Sharda Hospital

Back to top button