โลก

12400 คนพบผลการทดสอบที่เป็นบวกสำหรับ COVID 19 หลังจากได้รับวัคซีนไฟเซอร์ในอิสราเอล อิสราเอล: ผู้คนมากกว่า 12,000 คนยังคงเป็น Corona Positive แม้ว่าจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ก็ตาม

ต่อไป
ข่าว

รู้จัก Vinay Reddy ผู้เขียนสุนทรพจน์ของ Joe Biden เป็นของอินเดีย

Back to top button