โลก

อินเดียถึงจีน: หยุดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาภายในหากคุณคาดหวังสิ่งเดียวกันจากผู้อื่น | ด้วยความไม่พอใจกับสำนวนของจีนเกี่ยวกับเรื่องภายในอินเดียให้ข้อความที่หนักแน่น

ประเทศจีน

อินเดีย (India) ได้พยายามอธิบายจีน (China) ด้วยภาษาของตนเอง กระทรวงการต่างประเทศได้ให้ข้อความที่หนักแน่นจากสำนวนของจีนเกี่ยวกับกิจการภายในของอินเดียด้วยความไม่พอใจ

S. Jaishankar รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ไฟล์รูปภาพ)

Back to top button