โลก

สหรัฐฯปฏิเสธข้อเสนอของรัสเซียในการขยายสนธิสัญญาเริ่มใหม่เกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ | สหรัฐฯปฏิเสธข้อเสนอของรัสเซียสหรัฐฯจะเพิ่มอาวุธนิวเคลียร์!

ต่อไป
ข่าว

ผู้ที่ถูกตัดศีรษะในการเผชิญหน้าถูกโจมตีโดยการพูดของอัลลอฮุอักบัร

Back to top button