โลก

ปัญหาการขาดแคลนแป้งในปากีสถานข่าวล่าสุดในภาษาฮินดี

ปากีสถาน

ด้วยการให้อาหาร Biriyani แก่ผู้ก่อการร้ายปากีสถานได้เข้าใกล้ความพินาศ สภาพแย่มากจนแม้แต่แป้งก็ไม่มีแล้ว คนหิวมีธุระเข้าแถว แต่รับแป้งไม่ได้

นายกรัฐมนตรีอิมรานข่านของปากีสถาน (ไฟล์รูปภาพ)

Back to top button