โลก

ซูเปอร์มาร์เก็ตของอังกฤษส่งนักเก็ตไก่ขึ้นสู่อวกาศเพื่อเผยแพร่ | ซุปเปอร์มาร์เก็ตของอังกฤษส่งสิ่งดังกล่าวเข้าสู่อวกาศเพื่อเผยแพร่

พื้นที่

‘Iceland Foods Limited’ ซูเปอร์มาร์เก็ตในสหราชอาณาจักรส่งนักเก็ตไก่ (ไก่ชิ้นทอง) สู่จักรวาลเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี บริษัท นี้ยังได้เปิดตัววิดีโอซึ่งผู้ชมจะได้เห็นนักเก็ตไก่ขึ้นสู่อวกาศ

นักเก็ตไก่ในอวกาศ

Back to top button