NOW26.TV

top video section
  • กฟน. ลุยพลังงานทดแทน ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปแก่สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้

  • กฟน. พร้อมเต็มที่!! จ่ายระบบไฟฟ้าสถานีกลางบางซื่อ

  • กฟน. จัดมหกรรมการวิ่ง ครบรอบ 60 ปี ยิ่งใหญ่ ก้าวสู่วิธีอนาคตใจกลางมหานคร 60th Anniversary MEA Smart Run Smart Metro 2018

  • กฟน. เดินเครื่องขุดเจาะโครงการอุโมงค์ไฟฟ้าใต้ดินใหญ่ที่สุดในไทย

  • กฟน. ลงนามความร่วมมือ นิสสัน ติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้า พร้อมสนับสนุนตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

  • กฟน. จับมือฐานทัพเรือกรุงเทพฯ รวมพลังปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ

  • กฟน. จับมือ BCPG เดินหน้าพลังงานธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

  • กฟน. เปิดตัว MEA EV Application แอปเดียวจบ ครบทุกเรื่อง

  • กฟน. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.๑๐

  • ข่าว "60 ปี กฟน. พร้อมเล่นเกมแจกของที่ระลึกแก่ประชาชน