โลก

WHO | สายพันธุ์ใหม่ Covid-19 พบใน 13 ประเทศตะวันออกกลาง โคโรนาสายพันธุ์ใหม่พบใน 13 ประเทศในเอเชียตะวันตก WHO เปิดเผย

โควิด -19

ไวรัสรูปแบบใหม่อย่างน้อยหนึ่งในสามรูปแบบได้รับการบันทึกใน 13 ประเทศในภูมิภาค อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้ให้ชื่อประเทศเหล่านี้ จากข้อมูลของ WHO รูปแบบใหม่ทั้งสามแบบนี้ติดต่อกันได้ง่ายกว่า

ไฟล์รูปภาพ

Back to top button