โลก

ใครมีความสุขกับบทบาทของอินเดียใน Corona Se Jung Ghebreyesus ยกย่อง PM Modi

ภายใต้การทูตด้านวัคซีนอินเดียได้ผลิตวัคซีนโคโรนาให้กับหลายประเทศแล้ว สิ่งที่พิเศษคืออินเดียได้ช่วยเหลือทุกคนในช่วงเวลาที่ยากลำบากโดยลืมความเหินห่างซึ่งกันและกัน นิวเดลียังได้จัดหาวัคซีนให้กับเนปาลซึ่งกระตุ้นให้เกิดข้อพิพาทด้านพรมแดนตามคำสั่งของจีน

Back to top button