โลก

อาสาสมัครเสียชีวิตระหว่างการทดลองวัคซีน Covid-19 ในประเทศนี้การทดลองจะดำเนินต่อไป

หน่วยงานด้านสุขภาพ Anvisa ได้ประกาศที่จะดำเนินการทดลองต่อไปแม้ว่าอาสาสมัครจะเสียชีวิตในระหว่างการทดสอบวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19 Vaccine) ในบราซิล ยังไม่ชัดเจนว่าวัคซีนถูกฉีดให้กับอาสาสมัครในระหว่างการทดลองหรือไม่

Back to top button