โลก

ธุรกิจจัดส่งอาหารของ Uber แซงหน้าธุรกิจหลักด้วยบริการผู้โดยสาร

Uber

ธุรกิจจัดส่งอาหารของ Uber ซึ่งส่วนใหญ่เป็น บริษัท ให้บริการผู้โดยสารมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในไตรมาสที่สามของปีนี้ ธุรกิจใหม่นี้แซงหน้าธุรกิจบริการผู้โดยสารหลักของ บริษัท ในช่วงไตรมาสดังกล่าว

ไฟล์รูปภาพ

Back to top button