โลก

สองเมืองในนิวแฮมป์เชียร์มีประเพณีการลงคะแนนหลังเที่ยงคืน | เป็นเวลา 60 ปีซึ่งประเพณีคือการลงคะแนนเสียงหลังเที่ยงคืนไม่ใช่ในเวลากลางวัน

นิวแฮมป์เชียร์

ชุมชนเล็ก ๆ สองแห่งในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีหลังเที่ยงคืนซึ่งหนึ่งในนั้นจะมีอายุ 60 ปีตามประเพณีนี้

รูปถ่ายไฟล์

Back to top button