สุขภาพ

ไม่มีแอลกอฮอล์หลังฉีดวัคซีนโควิด 2 เดือนผู้เชี่ยวชาญกล่าว | ไม่สามารถดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลาสองเดือนหลังจากรับวัคซีนได้หรือไม่? รู้ว่าผู้เชี่ยวชาญพูดอะไร

วัคซีนโคโรนา

เมื่อไม่นานมานี้รัสเซียเตือนประชาชนในประเทศของตนไม่ให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังจากใช้วัคซีน ‘Sputnik V’ อะไรคือสาเหตุที่ผู้คนถูกขอให้หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์หลังการฉีดวัคซีน?

Back to top button