สุขภาพ

ผู้รักษาไม่ได้ผลในการรักษาการติดเชื้อโคโรนา | ผู้ช่วยเตือนทำให้เป็นกลางในการรักษาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา: WHO

ไวรัสโคโรน่า

Indian Council of Medical Research ร่วมกับองค์การอนามัยโลกกำลังวิจัยยาสี่ชนิดที่ใช้ในการรักษาไวรัสโคโรนา ในงานวิจัยนี้พบว่า Remedisvir ไม่ได้ผลในผู้ป่วย Corona ใด ๆ

ไฟล์รูปภาพ

Back to top button