โลก

สหรัฐฯ: กรูติดอยู่ในสถานะนี้การนับคะแนนจะเกิดขึ้นอีกครั้ง

ในจอร์เจีย Biden มีผู้นำที่สุภาพมาก ดังนั้นการนับคะแนนจะเริ่มอีกครั้งในจอร์เจีย

Back to top button