สุขภาพ

วัคซีน Russias Sputnik-V Corona มีราคาถูกกว่า Pfizer และ Moderna | วัคซีน Sputnik-V Corona ของรัสเซียมีราคาถูกกว่า Pfizer และ Moderna

รัสเซีย

โฆษกของกองทุนเพื่อการลงทุนโดยตรงของรัสเซีย (RDIF) รายงานในรายงานว่าวัคซีน Sputnik-V (วัคซีน) ของรัสเซียได้รับรางวัลให้กับศูนย์วิจัยระบาดวิทยาและจุลชีววิทยาแห่งชาติ Gamalia และ RDIF ได้พัฒนาร่วมกัน.

เอื้อเฟื้อภาพ: Reuters

Back to top button