โลก

นายกรัฐมนตรีเนปาลกล่าวว่าปัญหาเขตแดนกับอินเดียจะได้รับการแก้ไขผ่านการเจรจาทางการทูต | นายกรัฐมนตรีเนปาลโอลีกล่าวในประเด็นข้อพิพาทเรื่องพรมแดน ‘ความเข้าใจผิดเพิ่มขึ้นกับอินเดียจะหาทางแก้ไขผ่านการเจรจาทางการทูต

เนปาล

KP Sharma Oli นายกรัฐมนตรีเนปาลกล่าวในประเด็นข้อพิพาทด้านพรมแดนว่าเป็นความจริงเช่นกันที่การเคลื่อนไหวของเราทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับอินเดียมากขึ้น แต่เราต้องอ้างสิทธิ์ในดินแดนของเราโดยเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เราจะต้องคุยกับอินเดีย

ไฟล์รูปภาพ

Back to top button