โลก

รัฐบาลอิตาลีสกัดกั้นการส่งออกวัคซีนป้องกันโรคโคโรนาพันธุ์ Oxford-AstraZeneca ไปยังออสเตรเลีย | อิตาลีหยุดส่งออกวัคซีน Oxford-AstraZeneca วัคซีนไปออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย

การขนส่งวัคซีนซึ่งรัฐบาลอิตาลีได้หยุดการผลิตมีปริมาณวัคซีน 2.5 แสนวัคซีน รัฐบาลอิตาลีกล่าวว่าในยุโรปขาดแคลนวัคซีนอยู่แล้ว คนในท้องถิ่นต้องการการฉีดวัคซีน แต่ บริษัท จะเห็นประโยชน์เป็นอันดับแรก

ภาพ: Reuters

Back to top button