โลก

ประเทศที่เกิดกรณี Corona เป็นครั้งแรกมีการบังคับใช้ Lockdown ทั่วประเทศ | ประเทศที่เกิดกรณีโคโรนาเป็นครั้งแรกมีการบังคับใช้ Lockdown ทั่วประเทศ

มองโกเลีย

รองนายกรัฐมนตรี Yangu Sodbaatar กล่าวในงานแถลงข่าวว่าได้มีการขยายเวลาออกจากคุกเพื่อระบุตัวบุคคลทั้งหมดที่ติดต่อกับบุคคลที่เป็น Kovid positive

รูปถ่ายไฟล์

Back to top button